«Пакет для швидкого запуску – Україна» – це проект що дає можливість узгодити та зреалізувати точний річний план з німецькими партнерами.

Пропонується у рамках проекту «Партнерство з містами України» німецького некомерційного товариства «Engagement Global» / Сервісної служби «Громади в єдиному світі» за дорученням та фінансової підтримки Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини та пропонує фінансову підтримку для розбудови та пожвавлення партнерської співпраці з німецькими громадами.

Заявниками можуть бути лише німецькі адміністрації територіальних громад і муніципальні органи, а також спілки територіальних громад і районні адміністрації, які мають партнерські зв’язки в Україні.

Кожне партнерство (партнерство між містами, ноу-хау партнерство, проектне партнерство) може   подавати лише одну заявку на отримання «пакету для швидкого запуску» (з одним або декількома запланованими заходами) на рік.

За домовленістю з Федеральним міністерством економічної співпраці та розвитку ФРН «Пакет для швидкого запуску – Україна» обмежений у часі, тому заявки в рамках пакету можна подавати в 2017 та 2018роках.

Для практичної роботи та застосування «Пакету швидкого запуску – Україна» – викладено у Додатку до цього листа, однак без контрактних документів, оскільки основна робота по написанню та надсиланню проектних заявок лежить на плечах німецьких партнерів:

 

  1. Обрати тему спільного проекту: Територіальні громади, які поєднанні партнерством, узгоджують та обирають тему співпраці (зі спрямуванням на політику розвитку), яка у 2017 році повинна бути підтримана через «Пакет швидкого запуску – Україна».  

 

  1. Проаналізувати ситуацію у вашій комуні та сформулювати цілі : Територіальні громади, які поєднанні партнерством, розглядають існуючий стан в обумовленій тематичній сфері та домовляються про ціль на кінець 2017року.

 

  1. Розписати заходи на рік: Територіальні громади, які поєднанні партнерством , можуть для досягнення цілей 1, 2, 3, 4, або …… запланувати на 2017 рік прийнятні заходи (поїздки делегацій,конференція, семінар, залучення експерта).

 

  1. Визначити часові рамки кожного заходу: Заплановані заходи для досягнення цілі/цілей в 2017 році повинні бути уже передбачені з часовими термінами.

 

  1. Скласти фінансовий план: Територіальні громади, які поєднанні партнерством, насамперед німецькі,складають план фінансування заходів, зазначених у пункті 4.

 

  1. ЛИШЕ німецька територіальна громада може подавати заявку на отримання «Пакету швидкого запуску» до команди Україна EG/SKEW.

 

Д О Д А Т О К

Повідомлення й інформація

про фінансову допомогу в рамках

«Пакету для швидкого запуску – Україна»

З 2017 р. німецькі територіальні громади можуть вперше у проекті «Пакет для швидкого запуску – Україна» подати заявку на отримання фінансової допомоги на розвиток і активізацію партнерської співпраці, зокрема, спочатку обмеженого у часі співробітництва в рамках цільового проектного партнерства або партнерства з метою обміну ноу-хау з українськими територіальними громадами.

Ця підтримка надається ТОВ Engagement Global/Сервісною службою Міста в Єдиному Світі (EG/SKEW) за дорученням і за кошти Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку ФРН. «Пакет для швидкого запуску – Україна» надається у рамках проекту «Партнерства з містами України».

Мета цього проекту полягає у підтримці німецьких і українських територіальних громад, створенні або зміцненні структур співпраці, плануванні й реалізації в рамках партнерства ініціатив, пов’язаних з політикою розвитку, активізації та поглибленні дискусії і діяльності щодо політики розвитку в німецьких і українських територіальних громадах, а також у сприянні встановленню зв’язків між відповідними акторами та сталому розвитку задіяних територіальних громад.

Умови подання заявки

  1. Хто може подавати заявки?

Заявку можуть подавати адміністрації територіальних громад і муніципальні органи, а також спілки територіальних громад і районні адміністрації.

 

  1. Яким темам і проблемам мають бути присвячені проекти?

Підтримка надається тільки тим проектам, які присвячені політиці розвитку територіальних громад (охорона довкілля, утилізація відходів/каналізація, водопостачання, енергетика, управління, освіта, клімат тощо).

Під політикою розвитку територіальних громад розуміється сукупність засобів і заходів, які використовують, або яких вживають територіальні громади для сприяння стійкому глобальному розвитку власної територіальної громади і партнерських територіальних громад у країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною економікою. «Пакет для швидкого запуску – Україна» зосереджується на сприянні тим німецьким територіальним громадам, які заснували партнерство з містами України або проектне партнерство з територіальними громадами України, чи мають намір започаткувати нове партнерство.

 

  1. Яким заходам надається підтримка?

У цьому контексті підтримка надається для проведення наступних заходів:

• візити з метою встановлення ділових контактів: під час заснування нового партнерства в першу чергу необхідно визначити спільні цілі та інтереси, а також запланувати спільні заходи і подальший порядок дій;

• візити з метою проведення зустрічей і візити делегацій: підтримка надається тільки для проведення візитів не більше 10 осіб, які беруть активну участь (вказані в якості учасників у порядках денних або є авторами відповідних спеціалізованих матеріалів) у 2 заходах з обміну досвідом (за темами, заявленими в рамках співробітництва), якщо така участь документально підтверджена; підтримка надається тільки на період, протягом якого в рамках запланованої зустрічі обговорюються відповідні теми щодо політики розвитку, якщо цей факт документально підтверджено;

• робочі зустрічі/семінари з планування проектів;

• конференції з партнерства в німецьких і українських територіальних громадах;

• фахові семінари у німецьких і українських територіальних громадах;

• короткочасні відрядження експертів для проведення консультацій, передачі ноу-хау до української партнерської територіальної громади;

• стажування представників адміністрації української партнерської територіальної громади;

• заходи з підвищення кваліфікації (консультації, міжкультурний діалог, краєзнавство);

• інформаційна робота територіальних громад у Німеччині.

 

  1. Які додаткові формальні вимоги треба враховувати?

• Заявки на реалізацію проектів можна подавати послідовно. Термін реалізації проекту не повинен перевищувати 12 місяців. Заходи повинні проводитись протягом одного року.

• Розмір допомоги складає від 10 000 до 50 000 євро.

• Допомога надається у формі повного фінансування (100%).

• Допомога надається на покриття наступних витрат: витрати на проживання, харчування, дорожні витрати, виплати гонорарів, матеріальні витрати.

Реалізацію проекту можна доручити відповідному партнеру в рамках співпраці в Німеччині або за кордоном на суму, що не перевищує 1/3 загальної суми витрат, на покриття яких надається допомога. У якості таких партнерів можуть виступати, наприклад, партнерські територіальні громади в Україні і організації, що представляють громадянське суспільство (наприклад, партнерські спілки).

 

«Пакет для швидкого запуску – Україна» застосовується виключно для німецько-українських партнерств між територіальними громадами!

 

Кожне партнерство (партнерство між містами, партнерство з метою обміну ноу-хау, проектне партнерство) може подавати тільки одну заявку на отримання «пакету для швидкого запуску» на рік.

 

За домовленістю з Федеральним міністерством економічної співпраці та розвитку ФРН «Пакет для швидкого запуску – Україна» обмежений у часі, тому заявки в рамках пакету можна подавати в 2017 та 2018 роках.

 

Відповіді на запитання ви зможете знайти:

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH;

Sitz der Gesellschaft Bonn/Registered Office Bonn, Germany;

Registergericht/Registered at Amtsgericht Bonn, Germany; Eintragungs-Nr./Registration no. HRB 19021;

USt-IdNr DE280482195;

Geschäftsführung/Management: Dr. Jens Kreuter